KATEŘINA KORPASOVÁ LAWYER

Visual Identity

Logotyp pro advokátní kancelář Kateřiny Korpasové. Vertikálně zrcadlené iniciály KK, s monolineárními geometrickými tvary značí nekompromisní dravost a ostré lokty, lehká stopa kaligrafie v kresbě znaků naopak lidskost.jan maderic · graphic design · madericjan@gmail.com
facebook · behance