PEC POD SNĚŽKOU

Branding

Logo horské destinace Pec pod Sněžkou. Vrchní cíp kosočtverce symbolizuje horu samotnou, cíp spodní potom destinaci.jan maderic · graphic design · madericjan@gmail.com
facebook · behance